Powrót do strony głównej  
Mapa strony
Oferta
   ● Śruby
   ● Nakrętki
   ● Podkładki
   ● Wkręty
   ● Pręty gwintowane
   ● Nity
   ● Kołki sprężyste
   ● Armatura przemysłowa
   ● Stal wyroby stalowe hutnicze
   ● Zawleczki
   ● klucze płsakie calowe płasko-oczkowe
   ● Śruby nierdzewne A2, kwasoodporne A4
   ● Liny
   ● Akcesoria do lin
   ● Łańcuchy
   ● Akcesoria do łańcuchów
   ● nasadki calowe metryczne nasadki
   ● klucze dynamometryczne stalowe
   ● Kraty pomostowe
   ● Gwoździe
   ● kołki rozporowe
   ● Kotwy metalowe rozporowe
   ● Kotwy śrubowe do betonu
   ● Kotwy chemiczne
   ● Łączniki ciesielskie
   ● Opaski zaciskowe
   ● Obejmy zaciskowe, cybanty
   ● Wiertła
   ● Groty, końcówki do wkrętarek
   ● Tarcze ścierne
   ● Akcesoria ścierne
   ● Drut spawalniczy
   ● Elektrody spawalnicze
   ● Akcesoria spawalnicze
   ● Frezy tokarskie
   ● Noże tokarskie
   ● Akcesoria tokarskie
   ● Rękawice robocze
   ● Artykuły BHP
   ● Chemia techniczna
   ● Kleje do śrub
Artykuły / Nowości
Informacje techniczne
Promocje / Wyprzedaż
Kontakt
Formularz kontaktowy

Dołącz do newsletteraKontakt firmy:

MIX-MET - SKLEP
ul. 3 Maja 35, 62-500 Konin
Tel.: 518-156-104
E-mail: sruby.konin@gmail.com

MIX-MET - CENTRALA
Tel.: 518-156-103
Tel.: 516-156-705
E-mail: biuro@srubynakretki.pl

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego
https://sruby24.pl/pl/Układ tolerancji i pasowań gwintów metrycznych walcowych z pasowaniem luźnym.

Zgodnie z PN układ tolerancji gwintów obejmuje:

 

·                     tolerancje średnic gwintów,

·                     położenia pól tolerancji gwintów,

·                     pola tolerancji normalne gwintów w zależności od znormalizowanych długości skręcenia.

 

a)      w gwintach występują trzy różne średnice, przy czym tylko dwie z nich są tolerowane.

 

·          W gwintach wewnętrznych średnice D2 i D1,

·          W gwintach zewnętrznych średnice d2 i d.

 

Tolerancji średnic D i d1 nie ustala się, co nie oznacza, że wartości tych średnic mogą być dowolne. W praktyce, ze względu na kształt narzędzia, nie zachodzi obawa wykonania za dużej średnicy D lub za małej średnic d1; należy jedynie zabezpieczyć się przed zbyt małą średnicą D oraz za dużą średnicą d1. Te jednostronne ograniczenia regulują odpowiednie wartości odchyłek (EI, es)  wartościach równych odchyłką podstawowym, określającym położenie pól tolerancji średnic podziałowych, a więc D2 i d2.

       

Położenia pól tolerancji średnic gwintów określają odchyłki podstawowe, wyznaczane względem nominalnych wymiarów średnie. Symbole tych odchyłek są takie same, jak w przypadku wałków i otworów. Odchyłki podstawowe pól tolerancji średnic są skierowane w głąb materiału, dzięki czemu przy skręcaniu nakrętki ze śrubą wystąpi pasowanie luźne. Jako podstawowe przyjmuje się nastepujące odchyłki:

 

·          Dolną EI dla gwintów wewnętrznych,

·          Górną es dla gwintów zewnętrznych.

 

Zależnie od wartości odchyłek podstawowych ustala się położenia pól tolerancji średnic oznaczone symbolami literowymi: E, F, G, H, d, e, f, g, h. Podobnie jak w układzie tolerancji wałków i otworów, wartości odchyłek podtsawowych dla połączeń pól tolerancji h oraz H są równe zeru. Należy podkreślić, że dla obu tolerowanych średnic gwintu wartości odchyłek podstawowych są takie same.

 

b)      określenie pola tolerancji danej średnicy gwintu wymaga łącznego podania:

 

·          szeregu tolerancji, co jest równoznaczne z wartością tolerancji (np. 6),

·          położenia pola tolerancji średnicy, a więc wartości odchyłki podstawowej w postaci symbolu literowego (np. H).

 

Pole tolerancji gwintu tworzą dwa pola tolerancji średnic, a więc D1 i D2 lub d i d2. Pole tolerancji gwintu wewnętrznego określa skojarzenie pól tolerancji średnicy podziałowej D2 i średnicy zewnętrznej d. Pola tolerancji gwintów zew. I wew. Są położone w głębi materiału. W przypadku położeń H i h (El = 0, es = 0 ) pola tolerancji --- zarówno gwintów wew., jak i zew. – stykają się bezpośrednio z zarysem nominalnym.

 

Ustalono trzy grupy długości skręcenia: S – małą, N – średnią, L – dużą. Jeśli uwzględni się, że zarówno w śrubach, jak i nakrętkach odchyłki wykonawcze mają różne wartości w obrębie pól tolerancji, łatwo dostrzec związek między długością skręcenia a luzami granicznymi. Aby umożliwić skręcanie wzajemne gwintów, wzrostowi długości skręcenia powinno towarzyszyć powiększanie się luzów granicznych, a więc oddalanie się od siebie i wzrost pól tolerancji nakrętki i śruby. To stwierdzenie znajduje odbicie w polach normalnych tolerancji gwintów w zależności od długości skręcenia w orientacyjnym podziale na klasy gwintu.

 

PN-83/M-02113 zawiera odchyłki graniczne średnic gwintów wew. i zew o normalnych polach tolerancji; podane tam wartości zostały obliczone na podstawie odchyłek podstawowych i odpowiednich tolerancji. Do gwintów specjalnych, na przykład sprawdzianów gwintowych (PN-70/M-02130), gwintów mikrometrycznych itp. stosuje się odrębne zasady tolerowania, różne od zasad stosowanych w tolerowaniu gwintów ogólnego przeznaczenia (tocznych, walcowanych, nacinanych itp. ).

 

Charakter pasowania gwintów jest określony wzajemnym położeniem pól tolerancji średnicy podziałowej śruby i nakrętki. W pasowaniu luźnym pole tolerancji gwintu śruby jest położone poniżej pola tolerancji gwintu nakrętki. Pasowanie suwliwe jest szczególnym przypadkiem pasowania luźnego, gdy pola tolerancji gwintów obu elementów, tj. śruby i nakrętki, stykają się. Pasowanie ciasne zachodzi wówczas, gdy pole tolerancji gwintu śruby znajduje się powyżej pola tolerancji gwintu nakrętki (PN-88/M-02115). W pasowaniu mieszanym pola tolerancji zachodzą na siebie (PN-88/M-02114).